Menu   Online Agenda 
telesecretariaat

Wachtdiensten en wachtrollen

Ons programma werkt voor u autonoom een perfecte simulatie uit aan de hand van de parameters die u zelf hebt ingevoerd. De applicatie stuurt eventueel ook het oproepverkeer.

De automatische wachtdienstregeling van Ringfoon is uniek. U haalt er als wachtdienstkring het gedroomde middel mee in huis om de schema’s voor wachtdiensten op te stellen of te raadplegen. Vooraf kunnen de collega's aan elkaar gegevens doorspelen waarmee bij de opstelling van het schema rekening moet worden gehouden. Aan de hand van die parameters werkt het programma zelf de nodige voorstellen uit. Een eindverantwoordelijke kan op ieder ogenblik wijzigingen doorvoeren. Gebruikers kunnen elkaar te allen tijde voorstellen om wachtbeurten te ruilen. Accepteren of weigeren van voorgestelde wissels gebeurt met één muisklik.

"De rapporteerapplicatie slaat alles feilloos op. De verantwoordelijken kunnen inloggen en alle informatie over wachtbeurten, wachtschema’s, oproepen en wissels raadplegen."

Elke dag wordt er een automatisch gegenereerde sms verstuurd naar de deelnemer van wacht om hem aan zijn beurt te herinneren. Wekelijks krijgt elke deelnemer ook een e-mail, een fax of een sms met het overzicht voor de komende week.

Met één druk op de knop exporteert u het schema voor integratie in Medega.

De patiënt die opbelt tijdens een wachtdienst, wordt onmiddellijk doorgeschakeld naar de dokter van wacht. Belt hij op buiten de diensturen, dan hoort hij een gepersonaliseerde boodschap met de informatie die u zelf hebt opgegeven.

uwWachtdienst voor tele-secretariaat gebruikers

Maakt u als deelnemer van een wachtkring gebruik van het Ringfoon tele-secretariaat, dan kunt u gratis gebruik maken van uwWachtdienst.

Wachtdienst

Vrijblijvende informatie

Ringfoon FMT bvba

Ten Briele 12/9
8200 Brugge
Belgium
T: +32 50 55 9000
F: +32 50 55 9001
E: info[at]ringfoon.be

BTW 0433.511.311
BELFIUS 779-5952249-72
IBAN BE38779595224972
BIC GKCC BEBB

Deel Ringfoon Telesecretariaat

Ten Briele 12/9
8200 Brugge
Belgium
T: +32 50 55 9000
F: +32 50 55 9001
E: info[at]ringfoon.be

BTW 0433.511.311
BELFIUS 779-5952249-72
IBAN BE38779595224972
BIC GKCC BEBB

Telesecretariaat voor artsen, tandartsen, specialisten en dierenartsen. Wij specialiseren ons in telefoonpermanentie en tele-onthaal voor de medische sector. We voorzien een gratis online agenda voor elke dokter. Ringfoon info@ringfoon.be http://www.ringfoon.be/images/ringfoon_telesecretariaat.png +32 50 55 9000
Ten Briele 12/9 8200 Brugge BE